Bestyrelsen for Favrskov Idrætssamvirke

Formand: Anne Meta Nielsen (Hinnerup Rideklub)
Email: an@favrskov-is.dk
Tlf.: 4076 2220
Næstformand: Michael Hejlskov Jacobsen (HOG)
Email: mhj@favrskov-is.dk
Tlf.: 2012 3800
Kasserer: Kim Bjerregaard (HGK)
Tlf.: 2427 4185

Sekretær: Peter Rafn (Favrskov Brydeklub)
Tlf.: 2974 0525
Bestyrelsesmedlem: Bent Kjær (Vellev IF)
Email: bk@favrskov-is.dk
Tlf.: 6141 4244

1. suppleant: Leif Sørensen (Søften GF)
Email: ls@favrskov-is.dk
Tlf.: 3054 9890