Bestyrelsen for Favrskov Idrætssamvirke

Formand: Charlotte Schibler (HGF)
Email: cs@favrskov-is.dk
Tlf.: 6044 8218
Næstformand: Michael Hejlskov Jacobsen (HOG)
Email: mhj@favrskov-is.dk
Tlf.: 2012 3800
Kasserer: Jan Frier (Korsholm IF)
Email: jf@favrskov-is.dk
Tlf.: 4116 1647

Sekretær: Peter Rafn (Favrskov Brydeklub)
Tlf.: 2974 0525
Bestyrelsesmedlem: Bent Kjær (Vellev IF)
Email: bk@favrskov-is.dk
Tlf.: 6141 4244

1. suppleant: Leif Sørensen (Søften GF)
Email: ls@favrskov-is.dk
Tlf.: 3054 9890
2. suppleant: Claus Glavind (HØST)
Email: cgl@favrskov-is.dk
Tlf.: 7178 0230